Granice fenomenalnosti

  • Jean-Luc Marion Full Professor, Université Paris-Sorbonne
##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName## https://doi.org/10.2298/FID1604777M

##article.abstract##

Ovaj tekst se bazira na predavanju koje je Žan-Lik Marion održao gostujući na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju, 4. decembra 2015. godine u Beogradu. Tematizujući „granice fenomenalnosti“, Marion analizira ono što prevazilazi kako horizont predmetnosti, tako i okvire subjektivnosti. Oslanjajući se na istaknute filozofe iz istorije (post)metafizike (Aristotel, Dekart, Lajbnic, Kant, Niče, Huserl i Hajdeger), Marion ukazuje na mogućnost alternativnog puta, fenomenologije davanja koja se usredsređuje na zasićene fenomene

##article.subject##

fenomenalnost, konačnost, objekt, saturirani fenomen, Kant, Dekart, Heidegger

##submissions.published##
2016-12-25
##section.section##
JEAN-LUC MARION AND THE PHENOMENOLOGY OF GIVENNESS