Može li se izbrisati filozofska svest?

Metafizički aspekti Serlovog neurobiološko–naturalističkog shvatanja slobode volje

  • Snežana Grujić Doktorand, Filozofski fakultet u Beogradu, Odeljenje za filozofiju
Keywords: slobodna volja, svest, jaz, sopstvo, neurobiološki naturalizam

Abstract

U nastojanju da svoja teorijska shvatanja što više usaglasi sa vladaju- ćom prirodno–naučnom paradigmom, Serl (Searle) razvija gledište koje naziva neurobiološki naturalizam, a koje bi trebalo da se u rešavanju bazičnih filozofskih problema oslanja na osnovne činjenice dobijene neuronaučnim istraživanjima živih organizama. Radom se, u kratkim crtama, daje prikaz ove teorije, a potom izvodi argumentacija u prilog postavljene teze da je Serlovo gledište, zapravo, u određenim aspektima, metafizičkog karaktera, a to je upravo ono što je težio da izbegne. Metafizički karakter Serlovog neurobiološkog naturalizma se sagledava na problemu slobode volje, koji proizlazi iz njegovog shvatanja svesti. Argumentacija se zasniva na analizi pojmova jaza i sopstva, kao i mogućih rešenja problema slobode volje (hipoteza 1 i 2).

References

Govedarica, Milanko (2006), Filozofska analiza racionalnosti. Pancevo: Mali Nemo. Habermas, Jirgen (2009). Izmedu naturalizma i religije: filozofski clanci.Sarajevo: Tugra.
Honderich, Ted (2001), „Mind the Guff -- John Searle’s Thinking On Consciousness and Free Will Examined”, Journal of Consciousness Studies 8 (4): 62-78. Hvorecky, Juraj (2012), „Causality and Free Will“, Organon F (19): 64-69.
Kane, Robert (2005), A Contemporary Introduction to Free Will. New York: Oxford University Press.
Koenigs, Michael, et al. (2007), „Damage to the prefrontal cortex increases utilitarian moral judgements", Nature (446): 908-911,
Searle, John (2007), Freedom and Neurobiology, Reflections on Free Will, Language, and Political Power. New York: Columbia University Press.
Searle, John (2004), Mind, A Brief Introduction. New York: Oxford University Press. Searle, John (2001), „Free Will as a Problem of Neurobiology“, Philosophy (76): 491-514.
Searle, John (2001), Rationality in Action. Cambridge: MIT Press.
Searle, John (2000), „Consciousness, Free Action and the Brain“, The Journal of Consciousness Studies (10): 3-22 Searle, John (2000), „Consciousness“, Annual Review of Neuroscience 23: 557-578. Searle, John (1997), The Mystery of Consciousness. New York: The New York Review of Books.
Searle, John (1993), „The problem of Consciousness" Social Research (60): 3-16 Sider, Theodore (2013), „The Evil of Death: What Can Metaphysics Contribute?" in: B.Bredley, F. Feldman, J. Johansson (eds.) Oxford Handbook of Philosophy of Death. New York: Oxford University Press, pp.155-167 Stapp, Henry P (2008), „Philosophy of Mind and the Problem of Free Will in the Light of Quantum Mechanics" (internet) available at: : http://escholarship.org/uc/ item/3852g8c2, (viewed 10. Junaury, 2016).
Published
2016-12-25
Section
STUDIES AND ARTICLES