Deliberativna demokratija između moralizma i realizma

  • Andrija Šoć Istraživač saradnik, Institut za filozofiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
Keywords: politički moralizam, politički realizam, demokratija, legitimitet, deliberacija

Abstract

U ovom radu ću izložiti debatu između političkih moralista i političkih realista i pokušati da pokažem da je moguće naći srednje rešenje koje istovremeno zadovoljava osnovne zahteve oba pristupa a ne podleže prigovorima koji se upućuju i jednom i drugom stanovištu. U prvom delu izlažem stav koji dele i moralisti i realisti: da je osnovni izazov koji se pred jednu političku teoriju postavlja rešenje problema legitimnosti. Prvo skiciram Rolsov moralistički pristup, da bih potom prešao na realisičke kritike takvog moralizma. Uglavnom ću se držati jedne od najdetaljnije razrađenih novijih teorija – Slitove (Sleat) realističke teorije, mada će biti reči i o drugim sličnim razmatranjima. U drugom delu ukazujem na kritike koje bi se mogle uputiti realistima. One su u mnogome slične onim kritikama koje oni sami upućuju moralistima, a svode se na problem subdeterminacije odnosno nedovoljne određenosti političkog delovanja činjenicama. Kako realisti smatraju da je test održivosti jedne političke teorije njena primenljivost, njihova pozicija je utoliko posebno oslabljena jednom takvom kritikom. U trećem delu rada ukazujem na deliberativnu teoriju, koja može da odgovori i na realističke kritike – jer je svojim velikim delom okrenuta načinu na koji se stvari odvijaju u konkretnom političkom životu konkretnih društava – ali i na kritike upućene samim realistima, jer empirička istraživanja sugerišu konkretan put ka rešenju problema legitimnosti – podizanje kvaliteta deliberacije. Takođe, deliberativna teorija zadržava autonomne etičke vrednosti, iako to, za razliku od moralizma, ne čini narušavajući zahtev za autonomijom politike od etike, ekonomije i drugih disciplina. Stoga, na kraju rada, iznosim tvrdnju da takvu deliberativnu teoriju mogu prihvatiti i realisti i moralisti.

References

Daniels, Norman (ur.) (1975), Reading Rawls. New York: Basic Books.
Dworkin, Ronald (1975), „The Original Position", in: Reading Rawls, 16-52.
Elster, John (1986), „The Market and the Forum“, u: J. Elster i A. Hylland (eds.), Foundations of Social Choice Theory. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 103-132
Erman, Eva (2012), „In Search of Democratic Agency in Deliberative Governance”, European Journal of International Relations: 1-22.
Geuss, Raymond (2008), Philosophy and Real Politics. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Horton, John (2010), „Realism, Liberal Moralism and a Political Theory of Modus Vivendi“, European Journal of Political Theory 9: 431-448.
Hume, David (2000), A Treatise on Human Nature. Oxford: Oxford University Press.
Larmore, Charles (2013), „What Is Political Philosophy?", Journal of Moral Philosophy 10: 276-306.
Laslett, Peter (2003), „Environmental Ethics and the Obsolescence of Existing Political Institutions", in: James Fishkin i Peter Laslett (ed.), Debating Deliberative Democracy. Oxford: Blackwell Publishing, pp. 212-224.
List, Christian „Group Communication and the Transformation of Judgments: An Impossibility Result", Journal of Political Philosophy, 19 (2011): 1-27.
List, Christian et al. „Deliberation, Single-peakedness, and the Possibility of Meaningful Democracy: Evidence from Deliberative Polls“, Journal of Politics 75 (2013): 80-95.
Madison, James (1961), The Federalist Papers, no. 51. New York: The New American Library.
Mason, Andrew (2010), „Rawlsian Theory and the Circumstances of Politics", Political Theory 3: 658-683.
Mill, John Stuart (2003), On Liberty. Oxford: Blackwell.
Mill, John Stuart (2003), Utilitarianism. Oxford: Blackwell.
Miller, David (2013), Justice for Earthlings: Essays in Political Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press.
Newey, Glen (2010), „Two Dogmas of Liberalism" European Journal of Political Theory 9: 449-465.
Nozick, Robert (1974), Anarchy, State and Utopia. New York: Basic Books.
Pavlicic, Dubravka (2007), Teorija odlucivanja. Beograd: Ekonomski fakultet, Centar za izdavacku delatnost.
Phillips, Anne (1997), „Dealing with Difference: A Politics of Ideas or A Politics
of Presence?", in: Robert E. Goodin and Philipp Pettit (eds.), Contemporary Political Philosophy - An Anthology. Oxford: Blackwell, 1997, pp. 143-155.
Quine, W. V O. (1951), „Two Dogmas of Empiricism", in: WVO. Quine, From a Logical Point of View, 2nd Ed. Cambridge, MA: Harvard University Press, pp. 20-46.
Rawls, John (1993), Political liberalism. New York: Columbia University Press.
Robeyns, Ingrid (2008), „Ideal Theory in Theory and Practice", Social Theory and Practice 34: 341-362.
Rols, Dzon (1998), Teorija pravde. Podgorica: Sluzbeni list SRJ.
Sagar, Paul (2014), „From Scepticism to Liberalism? Bernard Williams, the
Foundations of Liberalism and Political Realism", Political Studies: 1-17.
Searle, John (1964), „How to Derive ‘Ought” from ‘Is’", The Philosophical Review 73: 43-58.
Sleat, Matt (2014), „Legitimacy in Realist Thought: Between Moralism and Realpolitik“, Political Theory 42: 314-337.
Sleat, Matt (2016), „Realism, Liberalism and Non-ideal Theory Or, Are there Two Ways to do Realistic Political Theory?", Political Studies 64: 27-41.
Steiner, Jurg (2012), Foundations of Deliberative Democracy. Cambridge: Cambridge University Press.
Steiner, Jurg et al. (2016), Deliberation Across Deep Divisions (manuscript).
de Tokvil, Aleksis (2002), Demokratija u Americi. Sremski Karlovci: Izdavacka knjizarnica Zorana Stojanovica.
Valentini, Laura (2009), „On the Apparent Paradox of Ideal Theory", Journal of Political Philosophy, 17: 332-355.
Waldron, Jeremy (2013), „Political Political Theory: An Inaugural Lecture", Journal of Political Philosophy 21: 1-23.
Wiens, David (2012), „Prescribing Institutions without Ideal Theory", Journal of Political Philosophy 20: 45-70.
Williams, Bernard (2005), In the Beginning Was the Deed. Oxford: Oxford University Press.
Wilson, James Lindley (2011), „Deliberation, Democracy, and the Rule of Reason in Aristotle’s Politics", American Political Science Review 105: 259-74.
Published
2016-12-25
Section
STUDIES AND ARTICLES