Seminar o Erotskom fenomenu Žan-Lik Mariona

Abstract

Seminar o Erotskom fenomenu Žan-Lik Mariona, održan na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu 5. decembra 2015. godine.

Published
2017-03-13
Section
JEAN-LUC MARION AND THE PHENOMENOLOGY OF GIVENNESS